A tornaterem házirendje

A tornaterem használatának rendje

 

• A tornateremben iskolai időben csak a foglalkozásvezető tanár vezetésével lehet tartózkodni.

• A tornaterembe utcai cipővel belépni tilos! A sportolásra alkalmas tiszta sportcipő használata kötelező.

• Étkezni, ill. ételt a tornaterembe bevinni tilos.

• A foglalkozás ideje alatt a teremben idegenek nem tartózkodhatnak.

• A tornatermi eszközöket, valamint az épület berendezéseit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

• A tornatermi eszközök – az esetleges sérülések, balesetek elkerülése miatt – csak a foglalkozásvezető irányításával használhatóak.

• A tornaterem, az öltözők tisztaságára mindenki köteles vigyázni; távozáskor azokat, valamint a használt eszközöket rendben hátrahagyni.

• A tornaszerekben, tornateremben, öltözőkben okozott károkat a károkozónak meg kell javíttatnia, illetve az okozott kárt meg kell térítenie.

—————————————————————————————————————-

• A tornaterem sportolási célokra 17 – 22 óra között az igazgató, vagy az általa megbízott személy engedélyével használható.

• A fentebb leírt szabályok erre az időszakra is fokozottan érvényesek.

• Az öltözőkben, tornateremben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

• A dohányzás tornaterem egész területén, az öltözőkben is tilos!

 

Mezőszentgyörgy, 2010. szeptember 10.

Szabó László igazgató

Vélemény, hozzászólás?