Dolgozóink

Tóthné Ujhelyi Mariannaiskolaigazgató,
tanár – matematika- fizika,
közoktatási vezető
Csuka Edina igazgatóhelyettes,
tanító – etika
Ádámné Németh Zsuzsanna tanító – ének
Ádám Zsolt tanító
Bertáné Holbusz Katalintanár – magyar-történelem
Borkáné Mátyás Ilonatanító
Darazsac Jánosnétanár – német
Dobsa Angélagyógypedagógus
Geszlerné Hollósi Kornéliatanító, drámapedagógus
Gyarmati Ferencnétanító
Kovácsné Szép Ilona tanító
Lászlóné Kovács Mártatanár, történelem, fejlesztőpedagógus
Mészáros Tamástanár, földrajz, természettudomány
Okváth Erzsébettanító – drámapedagógus
Sipos Katalin tanító – fejlesztő pedagógus
Szabó László tanár – technika
Szilágyi Elizapedagógiai asszisztens
Szokoli-Takács Andrea tanító – rajz műveltségterület
Vajda Balázs tanár – testnevelés