Hetedik osztályosok a Felvidéken

Hetedik osztályosok a Felvidéken

Hetedik osztályosok a Felvidéken

HAT-16-01-0193

Határtalanul! pályázat

 

Iskolánk és a mátyásdombi Lonkai Ármin Általános Iskola hetedik osztályos diákjai, összesen 22 tanuló 2017. 06. 2-4. között Szlovákia magyarlakta területein tettünk látogatást.

Előkészítés

Tanulmányi kirándulásunk előkészítéseként 2017. március 29-én ellátogattunk Budapestre a Magyarság Házába a Mi, magyarok Látogatóközpontba.

Előkészítő órák – 2017. május 23.

A gyerekektől előzőleg – mintegy ráhangolódásként – otthoni gyűjtőmunkát kértünk, felkeltve ezzel érdeklődésüket a határon túli magyar lakosság történelme, hagyományai, valamint jelenlegi helyzete iránt. Az összegyűjtött anyagokból – képek, címerek, internetes szövegek – rövid tanári bevezető után, mely során a gyerekek a pályázat céljaival, az utazás programjával, és a térség történelmi és etnikai hátterével ismerkedtek, csoportokban plakátokat készítettek az érintett településekről. A harmadik órában a csoportok bemutatták az elkészült munkákat a többiek előtt, szóban kiegészítve az ott látottakat.

Kulturális Ki mit tud? – 2017. május 25.

A vetélkedő témája: nemzeti jelképek, történelem és irodalom. Az előkészítő órákon kialakított csoportokban felelevenítettük az előkészítő órákon szerzett ismereteket a prezentáció, az elkészült plakátok és egyéb segédanyagok segítségével. Ezt követte a totó kitöltése, amit szintén csoportosan oldottak meg a gyerekek. Végül közösen javítottuk ki és megbeszéltük az esetleges hibákat.

Kirándulás – 2017. június 2-4.

1. nap

Reggel korán, fél 6 körül indultunk. Az utazás a hosszú út ellenére jó hangulatban telt. Látogatásunk első állomása Mikszáthfalva volt, ahol a nagy palóc íróra, Mikszáth Kálmánra  emlékeztünk, rövid részleteket felolvasva a Tót atyafiak és A jó palócok című novelláskötetéből. Az emlékház udvarán különböző népi játékszereket próbálhattunk ki.

Alsósztregován komplett irodalmi előadásban volt részünk, amikor a Madách-kastélyban, kedves tárlatvezetőnk jóvoltából végigjárhattuk Madách Imre fő művének, Az ember tragédiájának színeit. Ezután meglátogattuk közelben lévő sírját, ahol felidéztük munkásságát.

Rimaszombaton alkalmunk volt külhoni kortársainkkal is találkozni, a vendéglátó gimnáziumban kölcsönösen bemutatkoztak egymásnak az iskolák, kiselőadások formájában, majd közösen megkoszorúztuk Tompa Mihály szobrát, az egyik mátyásdombi tanuló pedig elszavalta a költő A gólyához című versét. Ezt követően az összetartozás jelképeként rózsabokrot ültettünk az iskola udvarán. Ezek után az iskola dísztermében közösen megemlékeztünk a Nemzeti Összetartozás Napjáról. A délután hátralévő részében a füleki várat tekintettük meg, melynek falainál aztán rajzversenyt rendeztünk.

Három program volt még hátra az első napon: egy losonci városnézés (ebben a városban Petőfi Sándor is elidőzött annak idején): meglátogattuk a református és katolikus templomokat. Felkerestük a csodálatosan felújított gácsi várkastélyt, valamint Patakalján a Balassa-kastélyt, itt II. Rákóczi Ferenc fordult meg gyakran.  Innen utunk már a szállásra vezetett, ahová elég fáradtan érkeztünk, de némi pihenő után azért labdarúgó-mérkőzést rendeztünk.

 2. nap

A második nap délelőttjének fő attrakciója a Dobsinai jégbarlang volt, ahol valóban fantasztikus jégformákat láttunk a 0 fok körüli járatokban, miközben megismertük a barlang keletkezésének történetét.

Innen Rozsnyóra vitt az utunk, ahol rövid időt töltöttünk a város építészeti emlékeinek felkutatásával (ferences templom, Tűztorony), felkerestük Kossuth Lajos szobrát, aztán megkoszorúztuk Petőfi emléktábláját, majd közösen elszavaltuk a Nemzeti dalt.

Következő állomásunk Krasznahorka vára volt – igaz csak kívülről sikerült megnézni, hiszen még mindig tartanak a felújítások, így a várba nem sikerült bejutni.  Ezután három kisebb település következett: Pelsőcön a gótikus református templomot tekintettük meg, Sajógömörön felidéztük a Mátyás királyról és a megkapáltatott urakról szóló mesét (egyik tanulónk felolvasásában, a király bronzszobra mellett), Feleden pedig Gróf Vécsey Károly honvéd tábornoknak és Rákóczi ezredesének, De La Motte-nak a  sírját kerestük fel. A Vécsey család nemesi kúriáját csak messziről tudtuk megnézni.

Este a szálláson vacsora után a Rákóczi-szabadságharcra emlékezvén kuruc nótákat tanultunk és énekeltünk, majd kötetlen beszélgetésbe kezdtünk a határon túli magyarság helyzetéről, életéről.

 

3. nap

Az utolsó nap is bővelkedett látnivalókban. Jászón gyönyörű premontrei kolostorhoz vezetett első utunk, amelyet még Könyves Kálmán alapított, s melybe alkalmunk volt csendben bekukkantani, hiszen vasárnap délelőtt lévén, mise volt. A kirándulást végigkísérő kánikulai hőséget a Jászói cseppkőbarlang hűvös levegője kiválóan enyhítette, fantasztikus járatokat és cseppkőcsodákat elénk tárva. A barlangtúra előtt földrajz szakos kísérőnk rögtönzött előadást tartott a cseppkövek kialakulásáról.

A háromnapos programot Kassán fejeztük be, megannyi látnivalóját érintve: ennek első állomása a Szent Erzsébet-dóm és környéke volt. Bár a dómba is bejutottunk, az altemplom sajnos zárva volt. Délután folytatódott a Fő utca nevezetességeinek felkutatása: Andrássy-palota, színház, majd végül Rákóczi rodostói házának másolata felé indultunk, melynek udvarán megkoszorúztuk szobrát, egy tanulónk pedig felidézte a fejedelem szabadságharcban és magyar történelemben betöltött szerepét. A gazdag gyűjtemény megtekintése kapcsán elemeztük a kor életkörülményeit is. A kiállítás egyik legérdekesebb része a fejedelem saját keze által készített eredeti bútorokkal berendezett terem volt. Itt zártuk a történelmi emlékhelyek felkeresését.

 

Hazafelé a buszon még hosszasan beszélgettünk a látottakról, az út során szerzett tapasztalatokról, majd egy előre elkészített kérdőívet töltöttünk ki mindezekkel kapcsolatban. Az esti órákban érkeztünk vissza Mezőszentgyörgyre.

 

Értékelő órák – 2017. július 7.

Az első órában a kísérő tanárok összefoglalták, értékelték a kiránduláson tapasztaltakat. Ezután egy rövidfilm megtekintése következett, mely az út során készült fényképek és videók felhasználásával készült.  Ezt a tanulók kiegészítették személyes élményeikkel, tapasztalataikkal.  A második órában kiértékelő kérdőívet töltöttek ki az út során látottakkal kapcsolatban, majd színes tablókat készítettek a kinyomtatott fényképek és feliratok segítségével – mindezekből, valamint az otthoni feladatként kapott prezentáció-készítés munkáiból egy komplett bemutató előadást állítottak össze.

 

Bemutató óra – 2017. június 8.

A kiránduláson résztvevők bemutatókat tartottak a hatodik osztályos tanulóknak és azoknak a hetedikeseknek, akik nem vettek részt a kiránduláson.

HATÁRTALANUL! Témanap – 2017. június 13.

A témanapot úgy szerveztük meg, hogy iskolánk diákjai és pedagógusai forgószínpad szerűen, négy helyszínen ismerkedtek a Felvidék irodalmi, történelmi és kulturális kincseivel. Ezen kívül célunk volt még, hogy fejlődjön a diákok együttműködési készsége, empátiája, váljanak nyitottá a határon túl élő magyarság életének, történelmi sorsának, kultúrájának, néprajzi és természeti értékeinek megismerésére. Az első helyszínen élménybeszámolót tartottak az utazáson részt vett gyerekek az értékelő órán elkészített tablók, prezentáció és különböző kontúrtérképek segítségével. A második helyszínen megtekintették azt a filmet, ami a Felvidék általunk is megismert részeit, településeit mutatja be. A harmadik helyszínen az érintett tájegység népművészetével, hagyományaival, táncaival és énekeivel ismerkedtek. A negyedik helyszínen páros munkában totót tölthettek ki a gyerekek, internetes segítséggel, ill. az 1-2. osztályosok rajzversenyt rendeztek.