A 7. osztályosok Muravidéken

A 7. osztályosok Muravidéken

HAT-15-05-0429

Határtalanul!

A 7. OSZTÁLYOSOK MURAVIDÉKEN

hatartalanul_forweb2

I. MÚZEUMLÁTOGATÁS

2016.MÁJUS 3.

Tanulmányi kirándulásunk előkészítéseként ellátogattunk Budapestre a Magyarság Házába a Mi, magyarok- Látogatóközpontba.

Hat_2016_01

 

Hat_2016_02

Hat_2016_03

Hat_2016_04

II. ELŐKÉSZÍTŐ ÓRÁK

2016. MÁJUS 19.

Az előkészítő órákon a Magyarország határain túl élő magyarság létszámáról, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okairól beszélgettünk. Megismertük a célországok és települések magyarságának történetét, jelenét, az összlakosság etnikai összetételét és a természeti jellegzetességeket. Meghallgattuk a nemzeti himnuszokat, megnéztük a nemzeti jelképeket. Prezi bemutató segítségével ismerkedtünk a tanulmányi kirándulás részletes programjával, majd csoportokban információkat gyűjthettek különféle forrásokból a településekkel kapcsolatban.

Hat_2016_05

Hat_2016_06

Hat_2016_07

Hat_2016_08

Hat_2016_09

III. KI MIT TUD?
2016. MÁJUS 26.

Felelevenítettük az előkészítő órákon szerzett ismereteket a prezi, az elkészített plakátok és egyéb segédanyagok segítségével. Ezt egy totó kitöltése követte, amit szintén csoportosan oldottak meg a gyerekek.

Hat_2016_10

IV. KIRÁNDULÁS
JÚNIUS 2-4.

1. NAP

Radamos
mária-fa

BÁNTORNYA
kettős templom

ZSITKÓC
Deák Ferenc emléktábla

HOSSZÚFALU
Szállás

 

A hosszasra sikeredett indulást követően, a szálláshely után rögtön Radamosra mentünk a Mária-fához. A falu búcsújáróhelye az erdőben lévő Mária-fa. A kegyhely eredete 1947-ből származik, amikor egy falusi pásztornak a Fekete-erdőben egy tölgy tetején megjelent a Szűzanya. Később a legendák szerint az erdőben sok embernek volt látomása, vagy csodaélménye.

Hat_2016_11

Hat_2016_12

Az erdőben elfogyasztott uzsonnát követően Bántornyára mentünk, ahol a világhírű XIV. századi freskókészítő Aquila János alkotásait néztük meg a kettős templomban. A templom különlegessége a Szent László legendát bemutató képsorozat. Csonnó Csaba mesélte el a legendát a templom előtti fák hűsében.

Hat_2016_13

Hat_2016_14

Az első nap utolsó állomása Zsitkócon volt, ahonnan Deák Ferenc családja származott, Deák Ferenc emléktáblája előtt tettük tiszteletünket és meghallgattuk Madarász Tamás és Bálint Gábor előadását a neves politikusról.

Hat_2016_15

Hat_2016_16

Ezt követően elfoglaltuk a szállásunkat a Lendva melletti Hosszúfalun. Vacsora előtt beszélgetést folytattunk a Nemzeti Összetartozás Napjáról és az Európai Unióról, a nemzetiségek helyzetéről az EU-ban.

Hat_2016_17

Hat_2016_18

2.nap

LENDVA
Kultúrotthon
Bánffy-központ
Szent Katalin katolikus templom
Szent István szobor
Széchenyi, Kossuth emléktáblák
Vár
Szentháromság kápolna

Pártosfalva
Iskola

Muraszombat
Szapáry várkastély

Bakonak
Szent Vid kápolna

 

A második nap délelőttjét Lendván töltöttük. A reggelit követően elsőként a világhírű építész Makovecz Imre által tervezett kultúrházat néztük meg. A jellegzetes formák nem csak az épület külső megjelenésében voltak felfedezhetőek, hanem a belső térben, terekben is. A színházterem nagy, megfordított bárkára emlékeztető boltozata igazán sajátos hangulatot árasztott.

Hat_2016_19

Hat_2016_20

Az alsólendvai születésű Zala György szobrászművész mellszobra a ház bejáratánál található, itt megemlékeztünk a budapesti Hősök tere szobrait alkotó művész munkásságáról, meghallgattuk Parádi Gábor és Tóbiás Ádám kiselőadását.

Hat_2016_21

Hat_2016_22

Hat_2016_23

Hat_2016_24

Innen átsétáltunk a Magyar Nemzeti Művelődési Intézet keretében működő Bánffy-központba, amely a muravidéki magyarság kulturális központja a településen.

Hat_2016_25

Ezután a Szent Katalin római katolikus templom és templomkert meglátogatása következett. A kertben látható Szent István és Szent László egészalakos szobra.

Hat_2016_26

A tér másik felében található gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos emléktáblája. Itt a nagy elődök előtt tisztelegve koszorút helyeztünk el és előadást hallgattunk meg az 1848/49-es szabadságharc muravidéki eseményeiről Kovács József előadásában.

Hat_2016_27

Hat_2016_28

Ezt követően mentünk fel a lendvai várba, ahol előbb egy kisfilmben bemutatták Lendva nevezetességeit, történelmét, majd végigjártuk a múzeumot.

Hat_2016_29

Hat_2016_30

Gyalog mentünk fel a hegyen levő Szentháromság kápolnához, ahol Hadik Mihály ritkaságszámba menően mumifikálódott maradványait tekintettük meg.
Fia, Hadik András (akinek lovasszobra a budai várban található) magyar huszártábornok, császári tábornagy, politikus.

Hat_2016_31

Hat_2016_32

A kápolna kertjében az ő életéről és hőstetteiről hallgattunk meg kiselőadást Pompor Mirella előadásában. És gyönyörködtünk a kilátásban a városra és a Muravidékre.

Hat_2016_33

Hat_2016_34

 

Ebéd után Pártosfalvára mentünk, ahol a magyar-szlovén két tanítási nyelvű iskolában vártak bennünket. Nagyon szép épületben, nagyon igényes, modern berendezéssel, felszereléssel ellátott intézményben találtuk magunkat, ahol összesen 66 diák tanul.

Hat_2016_35

Hat_2016_36

 

Mindkét iskola bemutatkozott, beszélgettünk az ottani iskolások életéről, szokásaikról. Bemutattunk egy táncot a mi térségünkből.

Hat_2016_37

Hat_2016_38

 

Ezt követően részt vettünk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett ünnepségen. A magyar zászló előtt a szlovén gyerekekkel együtt énekeltük el a magyar himnuszt és a Szózatot.

Hat_2016_39

Még nem volt vége a napnak, Muraszombaton a Szapáryak várkastélyában levő múzeumot látogattuk meg. Említésre méltó a kastély kápolnájának és szalonjának barokk freskókkal díszített falai és berendezése.

Hat_2016_40

Itt Baranyi Melissza, Lakatos Fiona, Szász Boglárka és Keresztes Ádám számolt be az építészeti és képzőművészeti korszakokról.

Hat_2016_41

A második nap utolsó állomása a Bakonaki- tó körüli séta és a Szent Vid kápolna felkeresése volt.

Hat_2016_42

 

3.nap

Csáktornya
Vár
Zrínyi emlékoszlop

Varasd
Vár
Séta a városban

A harmadik nap reggelén összecsomagoltunk, hiszen a szállásunkra már nem tértünk vissza. Búcsút vettünk a szállásadónktól és elindultunk Csáktornyára, a híres magyar történelmi
család, a Zrínyiek birtokának központjába.

Elsőként a település 13. században épült várát és a vármúzeumot tekintettük meg.  Zrínyi Miklós életútjáról  és a törökkel folytatott harcairól Koltai Bence tartott előadást.

Hat_2016_43

Hat_2016_44

Ezután a vár udvarán rajzversenyt hirdettünk, melynek témája a vár volt.

Hat_2016_45

Ezt követően a vár melletti parkban megtekintettük Zrínyi Miklós dédapjának, a szigetvári hősnek szobrát.

Hat_2016_46

Majd a város főterén koszorút helyeztünk el a költő és hadvezér emlékoszlopánál. Szerencsés véletlen folytán tanúi lehettünk a város fesztiválindító programjának. Éppen díszőrség állt az emlékműnél.

Hat_2016_47

Hat_2016_48

Varasdon szintén a várat kerestük föl, miután a parkban elfogyasztottuk ebédünket. A varasdi vár III. Béla idején játszott jelentős szerepet a magyar történelemben. Meghallgattunk egy kiselőadást a középkori várépítészetről Kléber Szimonetta előadásában.

Hat_2016_49

Hat_2016_50

Szabadprogram keretében sétálhattunk a városban, ahol gyönyörű épületeket, tereket fedezhettünk fel.

Hat_2016_51

14:30-kor buszra szálltunk és, bár szívesen maradtunk volna még, elindultunk hazafelé. Buszunk 18 órakor gurult be az iskola udvarára, ahol a szülők már türelmetlenül várták megérkezésünket.

Hat_2016_52
Nagyon szép, tartalmas három napot töltöttünk el. Igazán jó kezdeményezés ez a pályázat arra, hogy megismerjük a magyar történelem határon túli emlékeit. Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk ebben!

V. ÉRTÉKELŐ ÓRA

2016. JÚNIUS 10.

A kísérő tanárok összefoglalták, értékelték a kiránduláson tapasztaltakat. Megtekintettünk egy filmet, ami a Muravidék általunk is meglátogatott részeit mutatja be. Ezt követően a tanulók kiegészítették a látottakat személyes élményeikkel, tapasztalataikkal. Majd tablókat készítettek és közösen egy prezentációt az utazásról, amit a bemutató órán és a témanapon osztottunk meg iskolánk többi tanulójával. Az órát egy értékelő kérdőív kitöltése zárta.

Hat_2016_53

Hat_2016_54

VI. BEMUTATÓ ELŐADÁS

2016. JÚNIUS 13.

A kirándulás résztvevői bemutatót tartottak az ötödik és hatodik osztályos tanulóknak.  A kirándulás egy-egy napjának programját elevenítették fel, visszaidézték a sok szép és kellemes élményt.

Hat_2016_55

 

 

VII. TÉMANAP

2016. JÚNIUS 14.

A témanapon iskolánk diákjai és pedagógusai forgószínpad szerűen, négy helyszínen ismerkedtek a Muravidék irodalmi, történelmi, képzőművészeti, néprajzi, kulturális kincseivel. Az első helyszínen élménybeszámolót tartottak a már előzőleg megalakult csoportok az értékelő órán elkészített tablók és a prezentáció segítségével.

Hat_2016_56

 

A második helyszínen megtekintették azt a filmet, ami a Muravidék általunk is megismert részeit mutatja be.

Hat_2016_58

Hat_2016_59

A harmadik helyszínen páros munkában totót töltöttek ki a tanulók, ahol a válaszokat az interneten kereshették meg.

Hat_2016_60

Hat_2016_61

 

A negyedik helyszínen pedig megismerkedhettek a muravidéki népviseletekkel, táncokkal, dalokkal.

Hat_2016_62

Hat_2016_63