Mezőszentgyörgyi diákok Erdélyben 3 nap alatt

HAT-14-01-0686
Határtalanul! Pályázat

hatartalanul_forweb2

A teljes cikk letölthető PDF formátumban innen: Hatartalanul2015

 

1. Előkészítő óra – 2015. május 18.
Az előkészítő órát iskolánk német termében tartottuk, ahol digitális tábla segítségével mutattunk be egy Erdélyről készült powerpoint bemutatót. Ez Erdélyről többségében történelmi tudnivalókat, földrajzi és biológiai jellegzetességeket tartalmazott. Ezzel 2 óra telt el nagyon gyorsan. A szerzett ismereteket újból átismételtük röviden. A 3. órában egy feladatsort kellett kitölteniük, ami a bemutatóhoz kapcsolódott és azt mérte fel, hogy mit jegyeztek meg Erdélyről a tanulók. Az eredményességet közösen megbeszéltük, értékeltük.

Határtalanul02
2. Vetélkedő – 2015. május 19.
Közös tablókészítéssel kezdtük a délutánt, melyet csapatonként oldottak meg a gyerekek internet segítségével. Négy csoport alakult önkéntes alapon. A feladatok megoldásait a tablóra kellett felragasztaniuk. Az 1. feladat kontúrtérkép a meglátogatandó településekhez, a 2. mai helynevek keresése, a 3. puzzle kirakása a jellegzetes épületekről, szobrokról, természeti képződményekről, a 4. a székely himnusz első versszakának leírása, zenehallgatás, az 5. Szent László-legendákhoz kapcsolódó rajzok voltak. Végül értékelés, megbeszélés következett.

 

3. Kirándulás – 2015. június 2-4.
1. nap
Nagyvárad, Királyhágó, Bánffyhunyad, Kolozsvár, Magyarlóna
Háromnegyed ötkor gyülekeztünk, korán reggel indultunk. Útközben kiselőadást hallgattunk meg Erdély magyar történelemben betöltött szerepéről Jónás Dórától. Első állomásunk Nagyvárad volt. Megtekintettük a Kanonok-sort, Petőfi mellszobrát. Azután a temetőben Rulikowsky Kázmér sírjánál Pusztai György beszélt a szabadságharc fegyvereiről. Megtekintettük a híres Sas Palotát és a Szigligeti Színházat is.

A Királyhágóhoz érve megnéztük a gyönyörű tájat, majd Bánffyhunyadra mentünk a református templomba. Ennek kertjében láthattuk a Magyar Hősök emlékművét, s itt kiselőadást hallgattunk meg László Patriktól a reformáció és ellenreformáció témakörben. A templomnál elszavaltuk közösen a Nemzeti dalt. Ezután utaztunk Kolozsvárra. A főtéren rajzversenyt rendeztünk Mátyás király lovasszobráról.

Határtalanul08

Határtalanul09

A Házsongárdi temetőbe látogattunk, ahol híres személyek sírjait tekintettük meg. Este a közeli Magyarlónára utaztunk, elfoglaltuk szállásainkat. Vacsora után vitafórumot rendeztünk Tóbiás Viktória irányításával a trianoni békediktátum magyarságra gyakorolt kedvezőtlen hatásairól, ennek következményeiről, az erdélyi magyarságról. Este fáradtan nyugovóra tértünk.

Határtalanul10

2. nap
Torda, Torockó, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Csernakeresztúr
Reggeli után a tordai sóbányához mentünk. Az évszázadok óta működő sóbánya Erdély egyik legszebb természeti látványossága. Itt tanári előadást hallgattunk meg Tóthné Ujhelyi Marianntól Erdély sókészleteinek természetföldrajzi keletkezéséről. Ezután a Tordai-hasadékhoz érkeztünk, rövid túra keretében egy magaslatra mentünk fel jobbnál jobb fotókat készíteni. Szent László híres legendáját hallgattuk meg Bálint Balázstól a hasadék keletkezéséről. Ezt követően Torockóra indultunk, következett Székelykő és a torockószentgyörgyi várrom megtekintése.

Határtalanul11

Torockón találkoztunk a Sebes Pál Általános Iskola tanulóival. Közösen bemutatkoztunk egymásnak: Gyarmati Gergő iskolánkról, Tóth Tamás a falunkról tartott bemutatót. Beszélgettünk a gyerekekkel és az igazgatónővel a romániai magyar kisebbség helyzetéről, közösen elénekeltük a Himnuszt és egy magyar népdalt. Ajándékainknak nagyon örültek a gyerekek. Ezután átmentünk a közeli Néprajzi Múzeumba, ahol sok érdekességet láthattunk. Megnéztük még a templomot és a jellegzetes házakat.

Határtalanul12

Nagyenyed volt a következő állomásunk. Útközben felelevenítettük A nagyenyedi két fűzfa történetét és Bethlen Gábor történelemformáló szerepét Varga Vanessza segítségével. A belváros, a vár és a híres Bethlen Kollégium megtekintése után kiselőadás keretében a régi és új diákszokásokról tartottunk bemutatót Nasta Krisztina ötletei alapján. Később Gyulafehérvárra indultunk, ahol megtekintettük a Székesegyházat, felkerestük a várat, melynek egyik bejáratánál, a Károly-kapunál szép fotókat készítettünk. Ezután Csernakeresztúron elfoglaltuk szállásainkat.

Határtalanul13

3. nap
Vajdahunyad, Déva, Világos, Arad
Reggel Vajdahunyad várához utaztunk, ami egy nagyon szép várkastély, a Hunyadi család birtokközpontjául szolgált, később Bethlen Gábor fejedelemsége idején átalakították. Kiselőadásokat hallgattunk meg a művészeti korstílusokról Szentmártoni Viktória előadásában. Utána Dévára utaztunk, a helyi Téglás Gábor Líceumot kerestük fel. Itt magyar diákokkal találkoztunk, és közösen megünnepeltük a nemzeti összetartozás napját. A közös bemutatkozás után zárásképpen elénekeltük közösen a Himnuszt, és elbúcsúztunk egymástól.

Határtalanul14

A Dévai Szent Ferenc Árvaházat látogattuk meg, ahová rengeteg adományt vittünk itthonról (könyv, ruha, játék, élelmiszer, tisztálkodási szerek, tisztítószerek, saját készítésű ajándékok stb.). Karitatív tevékenységet végeztünk az árvaház javára. Segédkeztünk az árvaház környezetének rendbetételében. A dévai várhoz mentünk, ahol Vida Anasztázia és Bujdosó Szidónia kiselőadás formájában elevenítette fel Kőmíves Kelemen balladáját. Megnéztük a közeli Magna Kúriát is. Déváról Világosra utaztunk a Bohus-kastélyhoz. Itt is kiselőadást tartottunk a művészeti korstílusokról Erdélyben témakörben.

Határtalanul15
Aradra utaztunk, megnéztük a várost. Meglátogattuk a 13 aradi vértanú emlékművét, itt rendhagyó történelemórát tartott Bertáné Holbusz Katalin osztályfőnök. Koszorút helyeztünk el az emlékművön, és elénekeltük közösen a Himnuszt a Szabadságszobor terén. Kirándulásunkat befejezve hazafelé a buszon Bethlen Gábor politikai szerepéről hallgattunk meg kiselőadásokat Ács Viktória és Majsai Mirjam tolmácsolásában. Hosszú út után éjfél előtt érkeztünk haza Mezőszentgyörgyre. A tanulmányút végére a nemzeti összetartozás érzése minden résztvevőben megerősödött.

Határtalanul17

4. Értékelő óra – 2015. június 8.
Az értékelő órát csoportbontásban végeztük, önkéntes alapon alakultak a csoportok (már a témanap 3 csoportjának megfelelően). A kirándulás egy-egy napjának programját elevenítették fel powerpoint segítségével. Sok érdekes élményüket idézték vissza. Áttekintettük az általuk készített útinaplót, bemutatták az út során megoldott feladatokat. Megbeszéltük a tapasztalatokat, eljátszották legkedvesebb, legérdekesebb élményeiket. Megbeszéltük a kisebbségi magyarság helyzetét is. Megnézegettük a fotókat, melyeket az út során készítettek. Végül kérdőívet töltöttek ki a kirándulással kapcsolatban, és az utazás programját értékeltük.

5. Bemutató óra – 2015. június 9.
A kiránduláson résztvevők bemutatókat tartottak a hatodik osztályos tanulóknak és azoknak a hetedikeseknek, akik nem vettek részt a kiránduláson.

Határtalanul20

6. Témanap – 2015. június 12.
Nagy izgalommal vártuk, hogy bemutathassuk, elmesélhessük az egész iskolának élményeinket. A kirándulás 3 napjához már előzőleg 3 csoport alakult. Egy külön teremben rendezkedtünk be erre a feladatra, és fogadtuk osztályonként az iskola tanulóit. A már elkészített powerpoint bemutató és a tablók segítségével nagy lelkesedéssel meséltek órákon keresztül a gyerekek.

Határtalanul26

Egy másik teremben közös történelmünkkel foglalkozó filmet tekinthettek meg. Célunk az volt, hogy többet tudjanak meg a tanulók a közös történelmünkről, felismerjék művészeti kincseinket, megismerjék a határon túli tájakat. Ki mit tud?-ot is szerveztünk a számítástechnika teremben, melynek témája a közös történelmünk, művészeti kincseink, természeti kincseink. Ehhez egy Erdély-totót használtunk, kitöltéséhez használhatták az internetet.

Határtalanul30

A 4. termben pedig táncházat szervezett iskolánk néptánccal foglalkozó tanára erdélyi táncokból.

Határtalanul32