Tájékoztató az etika / hit-és erkölcstan oktatás megszervezéséről

Tájékoztató az etika / hit-és erkölcstan oktatás megszervezéséről

Iskolánkban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján szervezzük az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan-oktatást.

A hit- és erkölcstan-oktatással kapcsolatban, a 2024/2025-ös tanévre vonatkozóan 2024. március 13-án szülői értekezletet tartottunk, melyen a bevett egyházak képviselői tájékoztatták a szülőket ennek megszervezéséről.

A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etika-oktatásban, vagy hit- és erkölcstan-oktatásban kíván-e részt venni. A szülői nyilatkozattételek időpontja a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek a beiratkozás időpontja.

Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, a gyermek automatikusan etikaoktatásban részesül. Ezt követően a hit-és erkölcstan-oktatást választók számára adatvédelmi szülői tájékoztatót adunk át.

Iskolánkban az alábbi egyházak és képviselőik vesznek rész a hit-és erkölcstan-oktatásban:

 Egyházak megnevezése: Székhely: Képviselő neve:
Magyar Katolikus Egyház 8130 Enying, Szabadság tér 4. Pap-Wellner Rita
Magyarországi Református Egyház 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 23. Bíró László

 

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.